mrl-bucuresti

Informaţii despre participarea la licitaţie

În cazul persoanelor juridice:

 • ofertă scrisă prin care să se precizeze bunul/ bunurile ofertate și prețul oferit;
 • acordul de acceptare a prevederilor Regulamentului de vânzare;
 • dovada plății contravalorii Regulamentului de vânzare (în copie);
 • dovada plății garanției de participare la licitație, stabilit pentru fiecare bun/ bunuri ofertate;
 • certificatul de înregistrare din care să rezulte codul unic de înregistrare și atributul fiscal (în copie);
 • certificatul de înregistrare în scop de T.V.A (în copie);
 • împuternicire/delegație pentru reprezentantul persoanei juridice participante la licitație;
 • actele de identificare ale reprezentanților legali ai persoanei juridice (în copie) și ale persoanelor împuternicite să participe la licitație;
 • persoană de contact, adresa de e-mail, numărul de fax și adresa completă la care ofertantul poate fi contactat;

În cazul persoanelor fizice:

 • ofertă scrisă prin care să se precizeze bunul/ bunurile ofertate și prețul oferit;
 • acordul de acceptare a prevederilor Regulamentului de vânzare;
 • dovada plății contravalorii Regulamentului de vânzare (în copie);
 • dovada plății garanției de participare la licitație, stabilit pentru fiecare bun/ bunuri ofertate;
 • actul de identitate (în copie) și procură notarială pentru reprezentantul persoanei fizice, dacă această nu participă personal la licitație;
 • persoană de contact, adresa de e-mail, numărul de fax și adresa completă la care ofertantul poate fi contactat;