mrl-bucuresti

Servicii de consultanţă economico - financiară

Cauți cele mai bune sfaturi care să-ți asigure o activitate eficientă.

Fiecare companie, indiferent de stadiul de dezvoltare, complexitate sau obiect de activitate se întâlnește cu fenomene economice și financiar-contabile a căror înțelegere este necesară în scopul valorificării oportunităților oferite de mediul de afaceri. Unele dintre aceste fenomene apar frecvent sau chiar zilnic în condițiile unei situații economice instabile.
Obţine o imagine pertinentă a situației interne a companiei, a rentabilității, eficienței și riscului, informaţii care să-ţi permită apoi selectarea deciziilor optime de investiții și ajustări în practica ta de afaceri.

Consultanţă economico - financiară

Cum te putem ajuta:

 • realizarea diagnosticului financiar al societății cu scopul găsirii de soluții privind îmbunătăţirea echilibrului şi al performanţelor financiare;
 • consultanţă privind managementul financiar: finanţarea investiţiilor, gestiunea capitalului de lucru etc;
 • analiza datoriilor și creanțelor;
 • analiza capitalurilor și imobilizărilor;
 • consultanță privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
 • consultanță financiară în prevenirea și înlăturarea dificultăților companiei (analiza riscurilor, determinarea soluțiilor);
 • consultanță financiară în alegerea celor mai optime sisteme de credit, leasing etc;
 • consultanță financiară și analiză a cash-flow-urilor;
 • consultanță în interpretarea și înțelegerea situațiilor financiare;
 • proiectarea unor raportări manageriale, situații financiare, cash-flow, specifice activității clientului;
 • consultanţă în domeniul operaţiunilor de divizare, fuziune şi reorganizare a societății.

Experţii noştri transformă situaţii complexe în soluţii eficiente.