mrl-bucuresti

Servicii de lichidare voluntară

Ai ajuns la finalul unui drum și ai nevoie de ajutor să faci totul cum trebuie.

Serviciul de lichidare voluntară/amiabilă se aplică în afara procedurii insolvenţei, această procedură fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul asociaţilor/acţionarilor/membrilor persoanei juridice şi avand ca scop finalizarea operațiunilor comerciale aflate în curs la data dizolvării societății, încasarea creanțelor societății, transformarea bunurilor societății în bani, plata datoriilor societății și împărțirea activului net între asociați.

Consultanţă în etapele de dizolvare, lichidare şi radiere

Cum te putem ajuta:

  • inventarierea patrimoniului și întocmirea bilanțului de lichidare;
  • vânzarea bunurilor societății, urmărind optimizarea valorificării activelor deținute;
  • urmărirea și încasarea creanțelor societății;
  • întocmirea situațiilor financiare de lichidare;

Experţii noştri transformă situaţii complexe în soluţii eficiente.