mrl-bucuresti

Servicii de procedură a insolvenţei

Ai creditori neplătiţi de mai mult de 90 de zile de la scadență și e momentul să iei o decizie.

Serviciile din procedura insolvenţei sunt destinate companiilor care au o stare a patrimoniului caracterizată prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile după 90 de zile de la scadență sau în cazul în care se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței.

Reorganizare judiciară

Prin acest serviciu oferim soluția optimă pentru redresarea companiei și reintegrarea acesteia în circuitul economic normal şi specific.

Cum te putem ajuta:

 • raportul-radiografie al companiei la momentul deschiderii procedurii (relațiile actuale cu partenerii de afaceri, situația capitalului propriu și al celui de lucru, situația contului de profit și pierdere, estimarea fluxului de numerar în perioada de observație);
 • modelare financiară (identificarea unor scenarii viabile de restructurare, simulări și analize comparative);
 • negocieri cu creditorii (prezentarea scenariilor de restructurare, renegocierea termenilor și condițiilor de rambursare a creanțelor);
 • întocmirea planului de reorganizare (raport privind cauza insolvenței, stabilirea strategiei de reorganizare, discuții cu principalii creditori, redactare plan);
 • asistență privind planul de reorganizare (depunere, votare, confirmare);
 • implementarea planului de reorganizare (monitorizarea măsurilor implementate).
Faliment

Acest serviciu este destinat acelor companii pentru care, în urma planului de reorganizare sau de la început, devine evident că nu își vor mai putea continua activitatea și că nu vor mai putea plăti în întregime creanțele datorate.

Cum te putem ajuta:

 • conducerea totală a activității societății;
 • întocmirea bilanțului de deschidere a procedurii de faliment;
 • inventarierea patrimoniului și evaluarea bunurilor;
 • valorificarea eficientă a bunurilor inventariate, pentru a acoperi cât mai mult din cuantumul creanțelor societății;
 • respectarea conformității măsurilor de concediere colectivă;
 • introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
 • urmărirea încasării creanțelor din averea debitorului;

Experţii noştri transformă situaţii complexe în soluţii eficiente.